piątek, 23 maja 2014

Co w umowie o pracę

Zawarcie umowy pomiędzy pracownikiem oraz pracodawcą na temat wykonywania określonej pracy podobnie jak i wiele innych zagadnień z zakresu prawa pracy reguluje, obowiązujący w Polsce Kodeks Pracy. Zgodnie z jego brzemieniem każda umowa o pracę powinna bezwzględnie zawierać opisane elementy. Przed wszystkim określa rodzaj oraz miejsce wykonywania pracy, czas jej rozpoczęcia, wymiar czasu pracy jak również określenie wartości wynagrodzenia za wykonaną pracę łącznie ze wszystkimi składnikami, które w niego wchodzą. Umowa o pracę ponadto musi określać dane ewidencyjne pracodawcy oraz zatrudnianej osoby.

Podpisanie zamieszczonych warunków zarówno przez pracownika jak również pracodawcę czy ustawowego przedstawiciela decyduje o ważności umowy. Umowa o pracę zgodnie z regulacjami kodeksu pracy powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jeżeli ten warunek nie został spełniony obowiązkiem jaki kodeks pracy nałożył na pracodawcę jest powiadomienie go na piśmie, nie później niż w dniu w którym zaczął po raz pierwszy świadczyć pracę o rodzaju zawartej umowy a także jej warunkach. Wszelka zmiana dotychczasowych warunków pracy wymaga ponownego zaznaczenia ich w formie pisemnej. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na porozumienie stron, przez złożenie oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, w związku z upływem czasu, na który została zawarta lub zakończenia wykonywania pracy na jaką była zawarta.

środa, 30 kwietnia 2014

W jaki sposób skutecznie szukać ofert pracy?

Szukanie oferty pracy i wybranie tej w największym stopniu odpowiedniej dla nas jest procesem niesłychanie mozolnym i trudnym. Powinno się się za to zabrać będąc odpowiednio przygotowanym. W Sieci mamy masę serwisów prezentujących oferty pracy. Z którego tedy skorzystać i jakie oferty pracy wybrać? W pierwszej kolejności powinniśmy zacząć poszukiwania ofert pracy na dużych i wypróbowanych portalach. Większe korporacje ogłaszają się przede wszystkim tam. Mniejsze portale powinniśmy od razu odpuścić. Istnieje naprawdę niesłychanie mała szansa, iż jakakolwiek duża i szanująca się korporacja będzie poszukiwała ludzi do pracy na malutkich i nieznaczących serwisach. Kiedy już wybierzemy listę najważniejszych serwisów Internetowych prezentujących oferty pracy winniśmy zabrać się za przygotowanie listu motywacyjnego i CURRICULUM VITAE. Należy zwrócić uwagę na to aby przygotować parę różnych wersji CV oraz listu motywacyjnego, tak aby być w stanie wysłać akuratny dokument, w zależności od tego na jakie stanowisko będziemy aplikowali. Elementem o jakim powinno się także wspomnieć jest to, że w CV podajemy adres email z własnym imieniem i nazwiskiem. Nie używamy tam żadnych nazw własnych.

Czy opłaca się wyjechać do pracy do innego kraju?

Biorąc pod uwagę deficyt szans na dobrą pracę w kraju, niesłychanie wielu młodych osób porywa się na wyjazd z kraju. Kierują się oni w głównej mierze żądzą dostania dobrze płatnej, ponieważ krajowy rynek nie pozwala na odnalezienie godziwej i porządnie dochodowej oferty pracy.

W związku z tym praca za granicą jest ogromnie pociągającą perspektywą dla wszystkich młodych ludzi. Pierwszym kluczowym czynnikiem jest to, że poza granicami kraju zarabia się o wiele przyzwoiciej. Następnym argumentem który przemawia do fantazji młodych ludzi jest opcja poznania świata, kultury i obyczajów innych narodów.

Praca za granicą jest dodatkowo czymś prestiżowym. Nawet pracując na przysłowiowym zmywaku, młodzi ludzie są przekonani, iż będą mogli zaimponować tym swoim rówieśnikom którzy pozostali w Polsce. Praca za granicą pozwala zarazem wzbogacić się i co najważniejsze zaoszczędzić nieco pieniędzy np. na kupno własnego auta.

Jest to doskonała sposobność dla wszystkich młodych ludzi którzy pragną polepszyć własny status finansowy. Paradoksalnie wpływa to również zbawiennie na przyspieszenie Krajowej gospodarki, albowiem młodzi jacy powracają przywożą ze sobą duże finanse, co ma znaczący wpływ na rozwój Polskiej gospodarki.